Derfor har LOAs Venner brug for dig

Støtteforeningen LOAs Venner er sat i verden for at støtte den tremastede barkentine LOA af Aalborg og LOA Værft. 

Foreningens midler bruges til vedligeholdelse, anskaffelse af udstyr, materialer m.v. til brug på LOA og LOA Værft, samt aktiviteter i forbindelse med LOA og LOA Værft - herunder aktiviteter med andre både/skibe, havneanlæg med videre, der er ejet af Tall Ship Aalborg Fonden. 
Tall Ship Aalborg Fonden kan også søge foreningen om støtte til enkeltpersoner eller særlige gruppers deltagelse i sejladser med LOA.


LOAs Venner vil gerne blive ved med at kunne støtte LOA - og derfor har vi brug for dig.

Foreningen er åben for alle, der kan gå ind for dens formål. Den optager såvel enkeltmedlemmer som virksomheder, foreninger og lignende.

Støtteforeningen LOAs Venner er stiftet 10. december 2013.

Foreningen, der holder sin generalforsamling hvert år inden udgangen af april, ledes af en bestyrelse på mindst fem personer.

Foreningen er uafhængig af LOA, LOA Værft og LOAs ejer, Tall Ship Aalborg Fonden.

Sparekassen Danmark - konto: 9070-1640626379
CVR-nr.: 35490744
Kontakt: kontakt@loasvenner.dk