Støtteforeningen LOAs Venner ledes af en bestyrelse på mindst fem medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer hvert år sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Valg sker for en toårig periode, dog således at højest 3/5 af bestyrelsen er på valg på én gang. Genvalg er muligt.

Frem til generalforsamlingen i 2025 er bestyrelsen sammensat således:
 

Michael Fossing - formand
Mobil 4080 9803

Martin Boisen - kasserer
Mobil 2040 1687

Merete Bågøe 
Mobil 2087 6585

Bo Essenbæk 
Mobil 2171 2105

Carsten Pedersen 
Mobil 2267 3372

Lene E. Rasmussen
Mobil 2231 7551

Rosa-Marie Carlsen
Mobil 2282 5982

Niels Jakobsen - 1. suppleant

Kaj Ege - 2. suppleant