Personlig indmeldelse

Ja - jeg vil gerne være personligt medlem af LOAs Venner og betaler efter min indmeldelse 240 kr. pr. år for medlemskabet:

Gå til personlig indmeldelse


Kollektiv indmeldelse

Ja - jeg vil gerne foretage en kollektiv indmeldelse i Støtteforeningen LOAs Venner.

Virksomheder, foreninger og lignende betaler kontingent til LOAs Venner således:

Op til fem personer: 500 kr.

6-10 personer: 750 kr.

11-25 personer: 1.250 kr.

Over 25 personer: 1.250 kr. + 40 kr. pr. person fra 26 og opefter

Send mail til merete.baagoee@gmail.com og du vil blive kontaktet.