Februar 2024

Sæt kryds i kalenderen allerede nu - 3 arrangementer i foråret for medlemmer af Støtteforeningen LOAs Venner - invitationerne udsendes senere til medlemmer af Støtteforeningen LOAs Venner med oplysning om tilmeldingsprocedure 

Lørdag d. 6. april 2024 - Sæsonstart/Standerhejsning
Arrangement for medlemmer af LOA Sailing Team, Frivillige på LOA Værft, medlemmer af Støtteforeningen LOAs Venner, LOAs udvalg og arbejdsgrupper, LOAs sponsorer og støtter samt bestyrelsen for Tall Ship Aalborg Fonden
Kl. 10.30 - 12.00: Et par ord om den kommende sæson og efterfølgende standerhejsning
Kl. 12.00 - 16.00: Frokost og hyggeligt samvær på LOA Værft og LOA samt eftermiddagskaffe
Mandag d. 15. april 2024 kl. 18-21 afholdes den årlige generalforsamling for medlemmer af Støtteforeningen LOAs Venner - vi starter traditionen tro med spisning (dagsorden udsendes senest 17. marts 2024) 
Onsdag d. 24. april 2024 - kl. 10.00-14.30 sejlads med LOA for medlemmer af Støtteforeningen LOAs Venner. 

(Fra Nyhedsmail udsendt til medlemmer - 27. febreuar 2024)


December 2023
Tak for sidst til alle, der deltog i LOAs Venners julearrangement søndag d. 3. december. Vi havde en hyggelig eftermiddag med gløgg og æbleskiver. Overskuddet fra arrangementet var på ca. 5.500 kr - det største overskud vi har haft på vores julearrangement. Derfor - mange tak for alle de fine og spændende ting, som foreningen fik doneret til arrangementet og tak for jeres lyst til at deltage i vores amerikanske lotteri og auktionen bagefter.

(Fra Nyhedsmail udsendt til medlemmer - december 2023)


August 2023

Kom selv - tag gerne familie og venner med eller fortæl dem tiderne for “Åbent Skib” på LOA.

I den kommende uge afholdes der igen ”Aalborg Regatta” på havnen i Aalborg, hvor havnen vil være fyldt med aktiviteter og besøgende. ”Aalborg Regatta” finder sted fra torsdag d. 24. til søndag d. 27. august. 2023

LOA er igen med og ligger ved kaj på Aalborgsiden, hvor der på skibet gennemføres en række arrangementer i løbet af disse dage – herunder nogle ”Åbent Skib” arrangementer, hvor publikum kan få mulighed for at blive vist rundt på skibet – og i denne forbindelse få lejlighed til at stifte bekendtskab med LOA og LOAs venner.

(Fra Nyhedsmail udsendt til medlemmer - auguat 2023)


Generalforsaling torsdag d. 13. april 2023 i Støtteforeningen LOAs Venner
Klokken 18.00 - 21.00 - der indledes med spisning - tilmeldingsprocedure til Generalforsamling vil fremgå af indkaldelse, der sendes til medlemmer af Støtteforeningen LOAs Venner


December 2022

HUSK - Søndag den 4. december - afvikler LOAs Venner det traditionelle æbleskivearrangement. Ang. tilmelding, se udsendte mail den  10. nov.


LOA-bogen
- til dig selv eller som gave

I anledning af LOAs 100 års jubilæum har Steen Bjerre - journalist, medlem af LOAs styregruppe 2001-2004, formand for Tall Ship Aalborg Fonden 2004-09 og medlem af forskellige LOA-udvalg siden 2013 - skrevet en bog om skibets historie.

På cirka 200 rigt illustrerede sider giver bogen et indblik i skibets tilbliven i 1920-22, dets funktion og udvikling som fragtskib frem til de tidlige 1970'ere, forfald, restaurering i årene 2001-09 - og ikke mindst den nye rolle som øvelsesskib med deltagelse i blandt andet The Tall Ships Races, Limfjorden Rundt, Rotary-sejladser og mange andre aktiviteter.

Bogen, der er på dansk og engelsk, koster 175 kr. inkl. moms. Heraf går 25 kr. til Støtteforeningen LOAs Venner. Bestilling kan ske på: 
mail@steen-bjerre.dk 


LOAvisen oktober 2022  -  som udgives af LOA og LOAs Venner


LOA deltager i Tall Ship Races Aalborg 2022 og det gør LOAs Venner også.

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj 2022

I den forgangne uge holdt Støtteforeningen LOAs Venner den årlige generalforsamling, også denne gang på værftet. 
Efterfølgende har foreningen konstitueret sig med Michael Fossing som ny formand, mens Christian Toft er ny kasserer. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Merete Bågøe, Bo Essenbæk, Torben Røgild, Jytte Jakobsen og Carsten Pedersen.


Sejlads med LOA for Støtteforeningen LOAs Venner

Tirsdag den 31. maj 2022 kl. 10.00 - 14.30

Torsdag den 25. august 2022 kl. 17.00 - 21.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografierne er fra sejladsen d. 31. maj 2022